پرش لینک ها

فیلم

گزارش مصور عملیات احداث و راه اندازی و تولید

کارخانه مس کاتدی معدن سیاستراگی

 

لینک اول

لینک دوم

فایل اصلی

 

تصویربرداری هوایی و تدوین:

روابط عمومی شرکت تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان