پرش لینک ها

فیلم

بخش کوتاهی از آخرین گزارش مصور عملیات احداث کارخانه مس کاتدی معدن سیاستراگی

 

دانلود فیلم

 

تصویربرداری هوایی و تدوین:

روابط عمومی شرکت تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان