پرش لینک ها

ادامه عملیات احداث کارخانه مس کاتدی معدن سیاستراگی

به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان، روند احداث و تجهیز کارخانه مس کاتدی معدن سیاستراگی در بخش های مخازن اسید، استخر، سوله اصلی تولید، پوندها، تاسیسات و لوله کشی و همچنین محوطه سازی طبق برنامه ریزی و طراحی های انجام شده به خوبی ادامه دارد

پیام بگذارید