پرش لینک ها

بازدید هیئت مدیره محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار

به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان، هیئت مدیره محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار در پایان مهر ماه از روند احداث کارخانه مس کاتدی و عملیات اکتشاف و استخراج زون 2 معدن سیاستراگی بازدید به عمل آوردند

مرادیانی – روابط عمومی

پیام بگذارید