پرش لینک ها

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه شرکت تلاشگران زرمس ایرانیان

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تلاشگران زرمس ایرانیان منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شرکت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ساعت ۱۴ با حضور سهامدران محترم شرکت، اعضاء محترم هیات مدیره شرکت، اعضاء محترم هیات مدیره شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، اعضاء محترم هیات مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار برگزار شد.
آقای دکتر قنبری رئیس محترم هیات مدیره و رئیس مجمع نسبت به اعلام رسمیت جلسه با حضور حدود ۸۰ درصد سهامداران و معرفی هیات رئیسه، جلسه را شروع نمودند. موسسه حسابرسی قواعد بعنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت نسبت به قرائت بندهای گزارش حسابرس و صورتهای مالی شرکت سال ۱۴۰۰ پرداخت.
سهامداران محترم شرکت از پیشرفت فیزیکی پروژه، اقدامات انجام شده، عملکرد هیات مدیره و مدیریت شرکت تقدیر و تشکر نمودند. در ادامه آقای مهندس میرزایی، مدیرعامل شرکت گزارش عملکرد هیات مدیره سال ۱۴۰۰ شامل ( اکتشاف و استخراج، عملیات اجرایی کارخانه ۳۰۰۰ تنی مس کاتدی و فرآوری، پیگیری از سازمان های ذیربط در خصوص تامین زیر ساخت های مورد نیاز پروژه شامل آب، برق، جاده دسترسی به پروژه) را ارئه نمود و آقای مهندس سعیدی، مدیر عامل محترم شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران چشم انداز، برنامه های آینده و توسعه معدن را در جلسه ارائه نمودند.

پیام بگذارید