پرش لینک ها

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

آموزش بعنوان ابزار تعالی سازمان و توانمند سازی نیروی انسانی ،مهمترین منبع تامین دانش و مهارت های جدید در برابر چالش های عصر دانایی است. در واقع جامعه ای می تواند همگام با رشد و تحولات علم و فناوری قرن حاضر صاحب قدرت شود که نیروی انسانی سازمان های خود را به همراه ساختار و امکانات و سایر منابع آن بهسازی نماید. در این راستا آموزشهای تخصصی کوتاه مدت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هدف آن ارتقاء سطح دانش و بینش و مهارتهای تخصصی نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منبع سرمایه سازمانی می باشد. نظر به این رویکرد، اجرای دوره های آموزشی (مدیریت مهارت و دانش رفتار, توانمند سازی کارکنان، مدیریت رفتار سازمانی، رعایت الزامات سلامت بهداشت در محیط کار) متناسب با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بخش خدمات صنعت و معدن توسط اساتید برجسته و با تجربه در شهرستان نیمروز برگزار گردید.

*در ضمن اولین دوره آموزشی پرسنل در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ در زمینه رفتارسازمانی برگزار شد *

نقی یان – مسئول منابع انسانی

پیام بگذارید