پرش لینک ها

آتشباری در معدن سیاستراگی

به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان، در تاریخ 7 آذر ماه 1401 دومین مرحله آتشباری در زون 2 معدن سیاستراگی به انجام رسید.

مرادیانی – روابط عمومی

پیام بگذارید